Equip educatiu

equipo

Combinem totes les avantatges d'una escola nova, jove i dinàmica amb 17 anys d'experiència en Educació Infantil.

  El nostre equip el formem Mestres especialistes en Educació Infantil, Tècnics Superiors en Educació Infantil, Psicòloga infantil col·legiada, mestres d’idiomes natives, auxiliars i més personal de direcció, administració, cuina i neteja, supervisió y desenvolupament dels programes d’higiene i  alimentació.

            El nostre objectiu principal és donar-vos a les famílies seguretat per a confiar-nos l’atenció i educació dels vostres fills. Com a eix principal del nostre projecte, és el nostre deure que el xiquet estiga còmode, segur i feliç a l'escola, per a la qual cosa posem especial atenció a portar més enllà la nostra tasca docent, mostrant cap als xiquets una actitud afectuosa i protectora, satisfent totes les seues necessitats, especialment les afectives, i preocupant-nos per la seua salut i estat d'ànim. Considerem fonamental la col·laboració escola-família, programant diverses activitats a l'escola durant tot el curs que demanen la vostra presència i participació.